give away the bride

  1. Verb kızını gelin vermek