give consideration

  1. incelemek, üzerinde düşünmek, gözönüne/nazarı dikkate almak.
    We shall give your request a careful consideration.
bir poliçe için provizyon vermek Verb
bir sorunu gerektirdiği ihtimamla ele almak Verb
bir konuyu öncelikle ele almak Verb
gerekli ilgiyi göstermek Verb
adamdan saymak Verb