give details

  1. Verb ayrıntılarını söylemek
  2. Verb ayrıntılarını anlatmak
bütün muhtemel ayrıntıları vermek Verb
tam ayrıntılarını vermek Verb
kesin ayrıntılarıyla tarif etmek Verb
tam ayrıntılarıyla tarif etmek Verb
bütün ayrıntılı bilgileri vermek Verb