give effect to

  1. yapmak, uygulamak, yerine getirmek, ifa/icra etmek, tatbik mevkiine koymak.
    He gave effect to his
    brother's wishes by having him buried properly.
    give a good effect: iyi yönde etkilemek, yararlı olmak.
bir kanunu uygulamak Verb
bir kanunu yürürlüğe koymak Verb
bir şeyi yerine getirmek Verb
infaz etmek Verb
kanunu yürürlüğe koymak Verb