give ground

  1. (üstün kuvvet vaya mantık karşısında) yenildiğini kabul etmek, boyun/baş eğmek, pes demek.
  2. (a) (geri) çekilmek, (ordu) ric'at etmek.
    Under our attack the enemy was forced to give ground.
    (b) iddiasından vazgeçmek, (c) gitgide önemini kaybetmek.
-e mahal vermek/yol açmak, sebep olmak, imkân vermek.