give judgment

  1. Verb karar vermek
  2. Verb kararıni vermek
  3. Verb hüküm vermek
… lehine karar vermek Verb, Law
…in lehine karar vermek Verb, Law
kendi fikrini belirtmek Verb
varılan kararın nedenlerini açıklamak Verb