give notice of an agreement

  1. Verb bir anlaşmanın feshini ihbar etmek