give notice of

  1. Verb bildirmek
hasarı bildirmek Verb
alacaklılar toplantısına çağırmak Verb
bir patenti açıklamak Verb
patenti ilan etmek Verb
sual takriri vermek Verb
bir anlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
tadilat önergesi vermek Verb
sigorta poliçesini feshettiğini bildirmek Verb
sigortaya hasarı bildirmek Verb
haciz kararını bildirmek Verb
zayi ilanı vermek Verb
kayıp ilanı vermek Verb
protesto ihbarında bulunmak Verb
antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Verb
bir şeyi resmen bildirmek Verb
birine niyetlerini bildirmek Verb
birine niyetlerini bildirmek Verb
birini bir şeyden haberdar etmek Verb