give notice

  1. Verb ihbarda bulunmak
  2. Verb ihtarda bulunmak
  3. Verb ihtar vermek
  4. Verb tahliye ihbarı vermek
işverenine ihtarda bulunmak Verb
işverene işten ayrılacağını bildirmek Verb
beyanda bulunmama
ihbarda kusur etme
ihbarda bulunma yetkisi olan şahıs
ihbar veren
yazılı ihbarda bulunmak Verb
bildirmek Verb
hasarı bildirmek Verb
alacaklılar toplantısına çağırmak Verb
bir patenti açıklamak Verb
patenti ilan etmek Verb
sual takriri vermek Verb
bir anlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
tadilat önergesi vermek Verb
sigorta poliçesini feshettiğini bildirmek Verb
sigortaya hasarı bildirmek Verb
haciz kararını bildirmek Verb
zayi ilanı vermek Verb
kayıp ilanı vermek Verb
protesto ihbarında bulunmak Verb
antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
üçüncü şahsa bildirmek Verb
bir memura iş akdinin feshedildiğini bildirmek Verb
bir memura iş akdininin fesh edildiğini bildirmek Verb
kiracıya boşaltma bildirisi vermek Verb
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Verb
makamlara bildirmek Verb
borçluya ihtarname çekmek Verb
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
bir ay önceden ihbarda bulunmak Verb
bir kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
kiracıya evi tahliye etmesi için ihbarda bulunmak Verb
tebliğ etmek Verb
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
kanunun öngördüğü süre içinde ihbarda bulunmak Verb
gerektiği gibi ihbarda bulunmak Verb
bir şeyi resmen bildirmek Verb
işverenine işten ayrılma niyetinde olduğunu bildirmek Verb
bir ilan vermek Verb
bildiri yayınlamak Verb
ilan vermek Verb
mümkün olduğu kadar çabuk bildirmek Verb
altı ay önceden ihbarda bulunmak Verb
altı haftalık süre vermek Verb
birine bir ay önceden ihbarda bulunmak Verb
birine niyetlerini bildirmek Verb
birine niyetlerini bildirmek Verb
birini bir şeyden haberdar etmek Verb