give out

 1. (a) yaymak, göndermek, neşretmek, (b) ilân etmek, herkese duyurmak.
  The date of election will be given
  out soon. (c) dağıtmak, tevzi etmek.
  give the money out to the children. (d) bitap/yorgun düşmek, takatsiz kalmak, (e)
  run out ile ayni anlama gelir. bitmek, tükenmek, kalmamak.
  The fuel gave out. (f)
  k.d. durmak, stop etmek, çalışmaya son vermek.
  The engine gave out.
bir ilan vermek Verb
bildiri yayınlamak Verb
ilan vermek Verb
senet yazmak Verb
(US) röportaja müsaade etmek Verb
ihale etmek Verb
broşür dağıtmak Verb
el ilanları dağıtmak Verb
sınav kâğıtlarını dağıtmak Verb
kendini banker olarak tanıtmak Verb
birine bir şeyi sadaka olarak vermek Verb
ihaleye çıkarmak Verb