give sb's memory a jog

  1. Verb birine bir şeyi anımsatmaya çalışmak