give someone notice of one's intention

  1. Verb birine niyetlerini bildirmek