give someone something

 1. Verb birine birşey vermek
 2. Verb birine birşey armağan etmek
 3. Verb birine birşey hediye etmek
 4. Verb birine birşey hibe etmek
 5. Verb birine birşey bağışlamak
 6. Verb birine birşey yaşatmak
 7. Verb birine birşey hissettirmek
 8. Verb birinin birşeyi yaşamasına neden olmak
 9. Verb birine birşey bulaştırmak
 10. Verb birinin birşeye yakalanmasına neden olmak
 11. Verb birinin bir enfeksiyona yakalanmasına neden olmak
 12. Verb birine birşey geçirmek
 13. Verb birinin birşey kapmasına neden olmak
birine vasiyetinde bir şey vermek Verb
birine vasiyetinde birşey vermek Verb
birine bir şeyi sadaka olarak vermek Verb
bir kimseyi cezalandırdıktan sonra ağladığı için daha şiddetli cezalandırmak.
birisine bir hususta bilgi vermek.
birine birşeyi iade etmek Verb
birine birşeyi geri vermek Verb
el sıkarak anlaşmak, mutabık kalmak.
birşeyi birine iade etmek Verb
birşeyi birine geri vermek Verb