give something in exchange for sth

  1. Verb bir şeyi bir şeyle değişmek