give the once over

  1. Verb birini teftiş etmek
bir yabancıyı gözüyle tartmak Verb