glean

  1. Verb başaklamak, hasattan sonra artakalan başakları toplamak.
  2. Verb (sabırla/yavaş yavaş) bilgi/haber toplamak, gerçekleri bulup çıkarmak.
    The spy gleaned information from the soldier's talk.
  3. Verb derlemek, (sabırla/yavaş yavaş) toplayıp bir araya getirmek, seçip ayırmak.
  4. Verb bağ bozumundan sonra kalan üzümleri toplamak.
tarlada hasattan sonra kalan başakları toplamak Verb
gerçekleri toplamak Verb