go (someone) one better

  1. baskın çıkmak, bastırmak, pey sürmek, artırmak, üstün gelmek.
    The neighbors went us one better by
    buying two new cars: Komşular 2 yeni araba almak suretiyle bizden baskın çıktılar.