go easy on a subject

  1. Verb (US) bir konuya üstünkörü dokunmak