gold dollar

  1. altın dolar
sözleşmelerin dolar değerini altına ayarlamak Verb