gold value

  1. altın değeri
altın değeri esası
sözleşmelerin dolar değerini altına ayarlamak Verb