altın değeri esası
sözleşmelerin dolar değerini altına ayarlamak Fiil