goldbrick

  1. Noun kaytarıcı, kaytaran/yan çizen/atlatan kimse, haylaz, aylak (özellikle askerler için söylenir).
sahte altın külçe: ucuz madenden yapılıp (dolandırmak maksadıyla) dışı yaldızlanarak altına benzetilmiş tuğla biçiminde külçe. Noun
(aldatmak maksadıyla kıymetli bir şey yerine konulan) sahte cisim. Noun
atlatmak, kaytarmak, yan çizmek, hile ile işin içinden sıyrılmak, aylaklık/haylazlık yapmak, erinmek, üşenmek. Intransitive Verb
dolandırmak, aldatmak. Intransitive Verb