golden mean

  1. Noun ılım(lılık), itidal, ifrata kaçmayış, makul ve ılımlı tutum.
  2. Noun (bkz: golden section ).
  3. Noun altın bölüm: a/b = b/(a+b) bağıntısını sağlayan a ve b uzunlukları veya kenarları bunlarla orantılı olan şekil. (a/b = 0.618 dir).