good excuse

  1. geçerli mazeret
bir yerde mazeretsiz olarak bulunmamak Verb
bir yerde mazeret siz olarak bulunmamak Verb