good feeling

  1. uysallık
  2. geçimlilik
  3. sempati
  4. yakınlık