gorgeous

  1. Adjective harikulâde, görkemli, muhteşem, pek parlak, göz kamaştırıcı, debdebeli, tantanalı, çok güzel.
    a gorgeous
    sunset. 50 gorgeous girls dancing in our show.
  2. Adjective lâtif, hoş, nefis, hoşa giden.
    This cake is gorgeous. I had a gorgeous time.
nefes kesici güzellikte Adjective
baş döndürücü güzellikte Adjective