government-operated plant

  1. hükümet tarafından işletilen fabrika
devletçe yönetilen tesis