grama grass

  1. Noun çayır otu
    (Bouteloua gracilis): GB ABD otlaklarında yetişen çayır türü.
    blue grama: gök çayır.