grow out of

 1. (a) büyüdükçe terketmek/vazgeçmek.
  to grow out of a bad habit. (b) büyüyerek sığmamak.
  My daughter
  has grown out of all her old clothes.
  He grew out of his shoes: (Büyüdüğü için) ayakkabıları küçük geliyor. (c) -den doğmak/neşet etmek/ilerigelmek/hasıl olmak/çıkmak.
  Her sympathy grew out of understanding.
çocuk büyüdükçe giysileri dar gelmek Verb
kötü alışkanlıkları bırakmak Verb
ticari nedenlerden ileri gelmek Verb
gözden düşmek Verb
modası geçmek Verb
modası geçmiş olmak Verb
artık revaçta olmamak Verb