guiding mark

  1. yönlendirici işaret
  2. yönlendirici sos