gul

  1. Noun gül.
old rose Adjective
French rose Adjective
rose Noun, Plant Species
rosewood
rose garden
a bunch of roses
rosy
rosebud
rose red Adjective
rose pink Adjective
rose Adjective
bright pink Adjective
copper rose Adjective
to damask Verb
rose coloured
rose water
attar of roses
rose leaf
lavender rose Adjective
yellow rose Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Suçluların boyunlarına ... pranga, lâle
  2. Ahmak, bön
  3. Hayâlet, hortlak, ... cin, şeytan

Gül ağacının güzel kokulu, pek çok ... bulunan çok makbul çiçeği