old rose Sıfat
French rose Sıfat
rose İsim, Bitki Türleri
rosewood
rose garden
a bunch of roses
rosy
rosebud
rose red Sıfat
rose pink Sıfat
rose Sıfat
bright pink Sıfat
copper rose Sıfat
to damask Fiil
rose coloured
rose water
attar of roses
rose leaf
lavender rose Sıfat
yellow rose Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Suçluların boyunlarına ... pranga, lâle
  2. Ahmak, bön
  3. Hayâlet, hortlak, ... cin, şeytan

Gül ağacının güzel kokulu, pek çok ... bulunan çok makbul çiçeği