hâyide

  1. threadbare

Küçük çocuklara ... , çiğnemik