half moon

  1. yarım ay
  2. yarım ay biçiminde herhangi bir şey
  3. yarımay
yarımay. Noun