hallmark

  1. Noun altına veya gümüşe ayar damgası
  2. kalite işareti
  3. Verb altın ile gümüşten yapılan şeylere resmi ayar damgası basmak
  4. damga
  5. Noun altın ve gümüşte ayar damgası
nişan
ayar damgası Noun
altın ve gümüşte ayar damgası Noun
kalite işareti