hand around

  1. (bir şeyi, özellikle gıdayı) elden ele geçirmek/dolaştırmak.