hard earnings

  1. Noun zahmetli elde edilen kazançlar