hard on

  1. (kaba argo) penis sertleşmesi
  2. dikilme
  3. kalkma
tam peşinden, adım adım (arkasından).
birine sert davranmak Verb
birine acımasızca davranmak Verb
...'in hemen ardından gelmek Verb, Idioms
cebimize dokunacak
bir şeyi kontrol etmek Verb
biri için uğursuzluğu temsil etmek Verb
başı darda olmak Verb
zor günler geçirmek Verb
zor zamanlar geçirmek Verb
dara düşmek Verb
(erkek tenasül uzvu) kalkma, sertleşme. Noun
öğrencilerine çok çalışmanın önemini anlatmak Verb