harsh

 1. Adjective kaba, haşin, ters, huysuz, hırçın.
  This cloth is harsh to touch. He is a harsh man. harsh treatment.
 2. Adjective zalim, insafsız, merhametsiz.
  a harsh master.
 3. Adjective ıssız, vahşi, arızalı.
  a harsh land.
 4. Adjective sert, acı, tırmalayıcı, hırpalayıcı.
  a harsh voice.
 5. Adjective nahoş, duyguları inciten/rencide eden.
notu kıt hoca Noun, Education-Training
kıt notlu hoca Noun, Education-Training
sert hâkim
sert hüküm Noun
sert hüküm kmü
sert tedbirler
sert tedbir Noun
sert tedbirler Noun
yakıcı gerçek Noun
yüksek vergi
kötü muamele Noun
birine sert davranmak Verb
birbirine kırıcı sözler söylemek Verb
kötü kullanılmak Verb