1. Sıfat kaba, haşin, ters, huysuz, hırçın.
  This cloth is harsh to touch. He is a harsh man. harsh treatment.
 2. Sıfat zalim, insafsız, merhametsiz.
  a harsh master.
 3. Sıfat ıssız, vahşi, arızalı.
  a harsh land.
 4. Sıfat sert, acı, tırmalayıcı, hırpalayıcı.
  a harsh voice.
 5. Sıfat nahoş, duyguları inciten/rencide eden.
notu kıt hoca İsim, Eğitim
kıt notlu hoca İsim, Eğitim
sert hâkim
sert hüküm İsim
sert hüküm kmü
sert tedbirler
sert tedbir İsim
sert tedbirler İsim
yakıcı gerçek İsim
yüksek vergi
kötü muamele İsim
birine sert davranmak Fiil
birbirine kırıcı sözler söylemek Fiil
kötü kullanılmak Fiil