have a lump in the throat

  1. üzüntüden boğazı tıkanmak/düğümlenmek, tıkanır gibi olmak.