have a pleasant memory for sb

  1. Verb zihninde güzel anısını saklamak