have authority

  1. Verb yetkisi olmak
hükmü geçmek Verb
birinin üzerinde yetkisi olmak Verb
birinin üzerinde otoritesi olmak Verb
belgeye dayanan yetkisi olmak Verb
hareket etmek için tam yetkisi olmak Verb
vali yetkisine sahip olmak Verb
ödeme yapma yetkisini haiz olmak Verb