have difficulties in making both ends meet

  1. Verb iki yakayı bir araya getirmede güçlükle karşılaşmak