have got over

  1. üstün olmak, üstünlüğü olmak.
    What's she got over me? Onun benden ne üstünlüğü var?