have near at hand

  1. Verb eli altında olmak
bir şey eli altında olmak Verb