head office

  1. genel müdürlük
  2. idare merkesi
  3. genel merkez
  4. merkez büro
  5. merkez
  6. Banking merkez şube
  7. Noun, Management şirket merkezi
merkez büro hesabı
yurtdışı merkez ve şubeler Noun
asayiş şube müdürü Noun, Public Administration
personel şube müdürü Noun, Public Administration
başkâtiplik