head office

  1. İsim genel merkez
  2. genel müdürlük
  3. idare merkesi
  4. genel merkez
  5. merkez büro
  6. merkez
  7. Bankacılık merkez şube
  8. İsim, İşletme şirket merkezi
merkez büro hesabı
yurtdışı merkez ve şubeler İsim
Kontrgerilla Daire Başkanı Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
asayiş şube müdürü İsim, Kamu Yönetimi
personel şube müdürü İsim, Kamu Yönetimi
başkâtiplik