hear the grass grow

  1. Verb aşırı derecede keskin zekâlı olmak