heat exchanger

  1. Noun ısı değiştirici, birbirine karıştırmadan bir sıvıdan ötekine ısı ileten düzen.
  1. Noun, Transport ısı eşanjörü